Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Łebie

Oczyszczalnia ścieków Łeba

Zaprojektowaliśmy projekt budowlany przebudowy oczyszczalni ścieków w Łebie, który obejmował rozbudowę części osadowej oczyszczalni o instalację beztlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. W ramach projektu zaprojektowano kompletną instalację biogazową wraz ze zbiornikami  na osad zagęszczony i poferment. Dodatkowo, na nieużytkowanych terenach byłych stawów retencyjnych zaprojektowano instalację fotowoltaiczną.