Termomodernizacja ośmiu szkół w Poznaniu

Na zlecenie  Poznańskich Inwestycji Miejskich zaprojektowaliśmy kompleksową, aktywną i pasywną termomodernizację ośmiu zespołów szkolnych. Projekt budowlany i wykonawczy dla przykładowego Technikum Energetycznego przy ul. Dąbrowskiego obejmował:

  • Termomodernizację przegród budowlanych i części stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Modernizację instalacji grzewczej,
  • Przebudowę źródła energii cieplnej: – zastąpienie istniejącej kotłowni gazowej zespołem gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła z powietrznymi wymiennikami energii, wspomaganych przy niskich temperaturach zewnętrznych przez gazowe kotły kondensacyjne.
  • Przebudowę instalacji gazowej,
  • Wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego.
  • Budowę instalacji wentylacji mechanicznej części pomieszczeń obiektu.